CZ

EN

PROJEKT

...............................

AUTOŘI

...............................

GALERIE

...............................

KONTAKT

Výtvarné umění        Design         Fotografie         Architektura   

Clam Gallasův palác

 

Od 5. května /

         / do 10. června 2016

 

 

 

 

 

Projekt PRAGUE NOW! je nově vzniklá přehlídka výtvarného umění, designu a architektury, která se začne od letošního roku konat pravidelně každý rok.